Dokończ swoje zamówienie.

Aby zamówić daną część wypełnij formularz kontaktowy
1,499.00 zł + 23% VAT
0.00 zł + 23% VAT
0.00 zł + 23% VAT
599.00 zł + 23% VAT
1,099.00 zł + 23% VAT
0.00 zł + 23% VAT
772.35 zł + 23% VAT
2,560.99 zł + 23% VAT

 

0 zł brutto
Wpisz swoje dane kontaktowe i uwagi dotyczące zamówienia
Dane do faktury
Adres do wysyłki

Konto bankowe

88114011240000573657001001

Over Limit Motors Sp. z o.o.
ul. Grodziska 8
60-636 Poznań
NIP: 781-189-77-89

www.overlimit.com

Informujemy, że w związku w przypadku podania przez Ciebie danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Over Limit Motors Sp. z o.o. (ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, nr KRS: 0000515820), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@overlimit.com;

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

5. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.