Dane kontaktowe:


Biuro, administracja: +48 888 011 674

Sklep, dział części, warsztat: +48 600 925 811

Rajdy, organizacja eventów: +48 696 597 684

Adres:

ul. Graniczna 63b

62-081 Baranowo

Dane do faktury:

Over Limit Motors Sp. z o.o.

ul. Grodziska 8

60-363 Poznań

NIP: 781-189-77-89

REGON: 302769706

KRS: 0000515820

Informujemy, że w związku w przypadku podania przez Ciebie danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Over Limit Motors Sp. z o.o. (ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, nr KRS: 0000515820), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@overlimit.com;

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

5. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.